Trafikalt grunnkurs

Det trafikale grunnkurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang, uansett hvilken førerkortklasse det gjelder. Etter gjennomført trafikalt grunnkurs og mottatt bevis, kan vedkommende starte privat øvelseskjøring eller kjøring ved en trafikkskole.Dette beviset må sammen med gyldig legitimasjon, medbringes under all øvelseskjøring.
Regler for øvelseskjøring finner du under Øvelseskjøring på hovedmenyen ovenfor.

Vedkommende må ha fylt 15 år, FØR kursstart.
Kurset består av 4 dager teori, inkl. førstehjelp. Dersom kurset blir avholdt i perioden 15. oktober - 15. mars, vil det i tillegg bli gjennomført trafikant i mørket utenom kursdagene. I perioden 15. mars - 15. oktober, vil elevene bli innkalt til trafikant i mørket ved en senere anledning.

Kursets totale varighet er på 17 undervisningstimer, inkl. førstehjelp og trafikant i mørket. Det gjøres oppmerksom på at det er obligatorisk oppmøte på alle kurskvelder. Hos PULS Trafkkskole er alt kursmateriell til det trafikale grunnkurset innkludert i kursprisen, men vi oppfordrer til at kandidaten etter kurset kjøper læreboken til den enkelte klassen for å fordype seg i den. Det vil bli gitt lekser til hver kurskveld, men det skal ikke avlegges noen prøve på denne delen av opplæringen. Kurset må være betalt og registrert før kursbeviset vil bli utstedet.

Unntak fra kurset:
De som har førerkort på moped, traktor, lett-motorsykkel eller er over 25 år, slipper det trafikale grunnkurset, men må gjennomføre førstehjelpskurset og trafikant i mørket.

Det gjøres oppmerksom på at 1 time på førstehjelpskurset og 1 time på trafikant i mørket, vil foregå ute. Derfor kan det være lurt å ta med egnede klær.