Snøscooter (klasse S)

Denne klassen gjelder føring av snøscooter (beltemotorsykkel) med eller uten tilhengerslede

Nye regler i klasse S fra og med 1. juli 2006 fastsetter at nye kandidater kan få førerrettigheter for snøscooter bare etter obligatorisk opplæring og bestått teoretisk førerprøve. Minstealderen er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøscooter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg).  

  Beltemotorsykkel deles i to klasser:

 

 

Beltemotorsykkel klasse 1: Beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg.

 

 

 

Beltemotorsykkel klasse 2: Beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,20 kW/kg.

Regionvegkontoret kan gi tillatelse til arrangerte gruppeturer  med kvalifisert guide hvor deltagere ikke har førerrettighet for snøscooter, se førerkortforskriften § 12-5.Deltagere fra Norge må ha førerkort i en annen klasse. Utenlandske deltagere må dokumentere rett til å kjøre motorvogn i Norge. Alle må ha tilstrekkelig ferdighet.

Person som før 1. juli 2006 har ervervet førerrettighet i klassene A, A1, B, S eller T, har fortsatt rett til å kjøre snøscooter med eller uten tilhengerslede uten aldersbegrensningen nevnt ovenfor.

Vær oppmerksom på at det finnes mange miljømessige og trafikale restriksjoner på hvor og hvordan du kan kjøre med snøscooter selv om du har slik førerrettighet.

Se også nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning  om motorferdsel i utmark m.m.

Kjøring på offentlig veg er normalt forbudt.

 

Obligatorisk opplæring:

17 timer teori og praksis.

Før opplæring kan påbegynnes, må du:

  • være fylt 15 år
  • ha gjennomført TGK (trafikalt grunnkurs)

Under opplæringen, må du:

  • Disponere egen snøscooter
  • Være kledt for to dagers scootertur