Trafikant i mørket

Det skal være 3 timer undervisning om å være trafikant i mørket, jf. § 8-1 femte ledd. Minst 1 time skal

være utedemonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk. Denne delen kan gjennomføres med

inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med

elevene som passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid

disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.