Moped (klasse M146)

PULS Trafikkskole bruker automat scootere. Disse er meget lettkjørte.  Hver elev vil bli utstyrt med et sambandsutstyr, slik at elev og lærer kan kommunisere med hverandre. Læreren vil i tillegg kjøre sammen med mopedgruppa, på egen motorsykkel.

PULS Trafikkskole krever at alle våre mopedelever er godt kledd, selv en varm sommerdag, dette på grunn av sikkerheten. Med det mener vi at hele kroppen skal være tildekket, med bukse, jakke, støvler, hansker og selvsagt godkjent hjelm.

Personlig utstyr som hjelm, hansker og varme klær må eleven selv besørge.

Mopedopplæringen er modulbasert på samme måte som i de andre førerkortklassene:

  • Trinn 1: Er det trafikale grunnkurset.
  • Trinn 2: Er rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
  • Trinn 3: Er målene rettet mot elevens læring og kjøring ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Elevene må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Ved avslutning på dette trinnet skal elevens ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig.
    Etter trinn 2 og 3, skal læreren gjennomføre en veiledningssamtale sammen med elevene i gruppen, hvor de sammen skal vurdere om målene for trinnet er nådd. Hensikten med samtalen er å veilede elevene i forhold til faglig ståsted og videre læreprosess.
  • Trinn 4: Er i hovedsak rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet, slik som trinn 1.

Mopedkurset gjennomføres i tre samlinger, hvor hver enkelt elev får minst 14 timer øvelseskjøring med moped. Det legges opp til at teoristoffet tilegnes gjennom selvstudium, eller ved et av våre teorikurs.

1.Samling, kjøregård 4 timer: 6 elever på en avstengt plass. Elevene møter på avtalt sted. Og det øves på kjøregårdsøvelser som: Øvelse kort stans ny start, giring, krypekjøring, hurtigserpentin med maksimumstid mellom 9 kjegler med avstand på 4 meter, er 9 sekunder. Styreøvelser, bremse og akselerasjonsøvelser

Kjøring i trafikk gjennomføres ved at en gruppe på 3 elever kjører sammen. Lærer kjører motorsykkel bak med to veis kommunikasjon til elevene. Elevene benytter skolens mopeder, og blir utstyrt med grønne vester merket "SKOLE".

2.Samling, kjøring i enkelt trafikkmiljø og etter hvert øving i mer krevende sammensatt miljø 6 timer: Elevene møter på kjøreskolen i den bekledning som er anbefalt av oss. Vi begynner med å kjøre i kryss med liten trafikk, hvor eleven skal lære systematisk se-teknikk. Progresjonen er videre til mer trafikkerte kryss i by miljø som rundkjøringer og lyskryss.

3.Samling, kjøring i tettsted og på landeveg 4 timer: Elevene møter på trafikkskolen, og kjører i gruppe på 3 elever. Eleven skal lære hensiktsmessig observasjonsteknikk, og utvikle forståelse for de risikofaktorer som finnes ved kjøring med moped og de spesielle risikomomenter som er på landeveg.
Samtalen etter kjøring skal ta utgangspunkt i elevens opplevelser av kjøringen. Det legges vekt på hvilke valg mopedføreren kan gjøre for å kjøre med minst mulig risiko.
HUSK:

•Trafikalt grunnkursbevis og gyldig legitimasjon
•Lever søknad om førerkort på www.vegvesen.no (ca 2 uker behandlingstid)
•Gebyr for teori betales direkte til Trafikkstasjonen, og prøven kan tas tidligst ved fylte 16 år.
Når det gjelder mopedførerkort KL M146 (to hjulsmoped), avlegges ingen praktisk førerprøve. Førerkortet utstedes når eleven har bestått teori på trafikkstasjonen, Statens Vegvesen. Ved stryk på prøven er det 2 uker karantene før ny prøve