Motorsykkel (klasse A, A1, A2)

                            

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A1, A2 eller A, skal eleven ha den kompetansen

som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er

nødvendig for å kjøre på en måte som:

- er trafikksikker

- gir god samhandling

- fører til god trafikkavvikling

- tar hensyn til helse, miljø og andres behov

- er i samsvar med gjeldende regelverk.