Lastsikringskurs BE og B96

Kurs i sikring og merking av last - klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Før det gis førerett i klasse B kode 96, og før førerprøve i klassene BE, D1E, DE og T, skal eleven ha

gjennomført obligatorisk kurs i sikring og merking av last for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

dersom de ikke har gjennomgått dette tidligere. Kurset omhandler sikring og merking av last på tilhenger,

og har et omfang på 2 undervisningstimer. Av dette skal 1 time være praktisk øving i merking og sikring

av last på tilhenger. Denne øvingen kan gjennomføres med maksimalt 4 elever i gruppen.